Over de Buurtvereniging

Onze buurt de Eshof staat in Elst en omstreken bekend om haar actieve en betrokken bewoners, de sociale samenhang en haar goed georganiseerde activiteiten. De Buurtvereniging is daar zowel oorzaak als gevolg van. Inmiddels 40 jaar geleden is op 28 Februari Buurtvereniging De Eshof opgericht.

De structuur van onze buurtvereniging kent een aantal commissies die veel jaarlijks terugkerende activiteiten organiseren zoals de Eshofmarkt, het onderhoud van de speelweide, kaartavonden, jeu de boules, de jaarlijkse oudejaarsborrel, etc.. Ook zijn er met enige regelmaat eenmalige of nieuwe initiatieven zoals het E-team ter stimulering van verduurzaming van de woningen in de buurt en het meedoen (en Winnen!) van het klimaatstraatfeest, en de deelname aan nationale burendag.

De vereniging heeft ten doel: Het stimuleren van de contacten tussen de bewoners van de wijk De Eshof in Elst onderling en het behartigen van de belangen van haar leden ten aanzien van het woon- en leefklimaat in De Eshof.