Speelweide

De Eshof is een buurt met heel veel positieve kenmerken. Een daarvan is dat het een kindvriendelijke buurt is. Geen doorgaand verkeer, brede stoepen en enkele kleine pleintjes. Maar bovenal: de Eshof Speelweide bij de ingang van de buurt.

De Eshofspeelweide: een openbaar speelterrein met een bovenwijkse functie (veel kinderen van buiten de buurt, veel gymlessen, veel picknickende fietsers), maar toch is voor iedereen duidelijk dat dit speelterrein bij deze buurt hoort.

Op de hoek van de Rijkswegnoord en de Eshofsestraat, op een kostbaar stukje grond waar projectontwikkelaars van kwijlen, is in 1978 de speelweide door buurtbewoners aangelegd. Alle toestellen zijn toen zelf ontworpen en gemaakt. Grotendeels van hout, maar in de jaren daarna enkele malen uitgebreid met een ijzeren toestel dat afkomstig was van een van de carnavalswagens.

Van het begin af aan wordt de Eshofspeelweide onderhouden en beheerd door de buurt. Vaste activiteiten zijn: het jaarlijks voorjaarsonderhoud, en in het speelseizoen houden telkens twee andere vrijwilligers het terrein schoon. Begin december staat de ‘snertbeurt’ op het programma, een opknapronde die wordt afgesloten met erwtensoep.

Tijdens het voorjaarsonderhoud zijn er gemiddeld 35 vrijwilligers enkele uren actief.

Steeds is er een uitgewerkt programma. iedereen weet wat hij/zij moet doen en met wie samen. Maar iedereen weet ook dat er tijd is voor gezelligheid en onderlinge contacten. Het gezegde: “zij verenige het nuttige met het aangename”, wordt dan in praktijk gebracht.

Verder zijn er met regelmaat losse activiteiten: een extra najaarsbeurt, schoonmaken van de verre omgeving van de speelweide, de renovatie van het gehele terrein, drainage, nieuwe toestellen etc. Ook dan weer een grote inzet van vaders, moeders,opa’s, oma’s, en jongeren uit de buurt.

In de loop van de jaren verandert het onderhoud. Toestellen moeten aan veiligheidsnormen voldoen en mogen niet meer door “amateurs” onderhouden worden.

Maar die amateurs, die 33 jaar ervaring herbergen, weten altijd toch nieuwe klussen te vinden. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke afdeling speelvoorzieningen en openbare werken: gelijkwaardige partners die nooit tevergeefs een beroep op elkaar doen.

Het resultaat: een aantrekkelijk, intensief gebruikt speelterrein, dat officieel niet van de buurt is, maar in de praktijk wel zo wordt ervaren. En nauwelijks vandalisme, want kom je aan het speelterrein, dan kom je aan de buurt.

Buurtvereniging de Eshof kent een SpeelweideCommissie bestaande uit 4 buurtbewoners, zij organiseren dit alles. Een zware taak? Absoluut niet, als  het grootste probleem is : werk zoeken voor al die vrijwilligers die zich opgeven, dan is het vooral een plezier dit te mogen doen.